Tarieven

Intakegesprek gratis

Individuele begeleiding € 50,00 per uur.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Training Ik leer leren inclusief bijbehorend werkboek € 50,00 per uur.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Andere kosten zoals het opstellen van een handelingsplan,

overleg met instanties

of aanschaf van bijzondere leermiddelen of materialen, worden met u besproken.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Maandelijks wordt achteraf een factuur verzonden per mail.

Deze dient binnen 14 dagen te zijn voldaan onder vermelding van naam en factuurnummer.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________