Procedure

Indien u geïnteresseerd bent in begeleiding van uw kind, kunt u uw gegevens invullen op het formulier (onder contact) waarna ik zo spoedig mogelijk (binnen één week) contact met u zal opnemen.

Intakegesprek

We maken een afspraak voor een nadere kennismaking waarin zoveel mogelijk informatie van bijvoorbeeld school en eventueel andere begeleiders, zoals een logopedist of een orthopedagoog, wordt doorgenomen.

Indien nodig, wordt met uw toestemming, contact met school opgenomen. Wanneer er niet genoeg gegevens aanwezig zijn om een handelingsplan op te stellen, zal ik tijdens de eerste sessie uw kind enkele toetsen afnemen.

Handelingsplan

Na het intakegesprek maak ik een plan met uw kind. In dit plan stellen we doelen welke uw kind wil bereiken. Het kind wordt de eigenaar van zijn leerproces.

Let op!

Het is mogelijk voor u, als particulier, aanwezig te zijn bij de begeleiding van uw kind. Ook kunt u gebruik maken van de aanwezige wachtruimte terwijl uw kind met mij aan het werk is.

Remedial teaching wordt niet vergoed door verzekeringsmaatschappijen.

Indien u, om welke reden dan ook, verhinderd bent, wordt van u verwacht dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Lukt dit niet, dan zal de helft van de kosten van één sessie aan u worden doorberekend.