Privacyverklaring

De volgende persoonsgegevens worden verzameld: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, email-adres en overige gegevens van belang voor de hulpvraag.

Doel van het verzamelen van de gegevens is beoordelen of aan de hulpvraag voldaan kan worden, de groei van het leerproces bewaken en het afhandelen van betalingen.

De gegevens blijven 2 jaar bewaard na het laatste contact met cliënt. Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan derden op verzoek van en in overleg met cliënt.