Remedial Teaching Leidschendam

U heeft het gevoel dat uw kind meer kan dan er nu uit komt

Scholen vinden zorg aan kinderen met leerproblemen belangrijk. Het is voor hen niet altijd mogelijk deze extra zorg te bieden. Dit kan liggen aan de groepsgrootte of omdat andere kinderen meer aandacht vragen.

In mijn praktijk aan huis krijgt een kind alle gelegenheid geconcentreerd te werken aan het leerprobleem.

Dit leren doet een kind niet alleen. Ondersteuning van zijn omgeving bepaalt een deel van het succes van zijn leerontwikkeling.

Door het samen te doen, komen we verder. Vooral het vertrouwen hebben, dat een kind mogelijkheden in zich heeft en bewustwording van zijn vaardigheden zorgt voor een effectieve aanpak van het leerprobleem.

Mijn begeleiding is mogelijk bij problemen op het gebied van:

  • spelling
  • technisch lezen
  • begrijpend lezen
  • rekenen
  • dyslexie