Remedial Teaching Leidschendam

U heeft het gevoel dat uw kind meer kan dan er nu uit komt

U ervaart dat uw kind meer mogelijkheden en vaardigheden heeft. Wat maakt dat uw kind weinig progressie toont?

Binnen mijn praktijk aan huis gaan we op zoek naar antwoorden op deze vraag.

Hierbij krijgt een kind alle gelegenheid geconcentreerd te werken aan een leerprobleem.

Dit leren doet een kind niet alleen. Ondersteuning van zijn omgeving bepaalt een deel van het succes van zijn leer- en emotionele ontwikkeling.

Door het samen te doen, komen we verder. Vooral het vertrouwen hebben, dat een kind mogelijkheden in zich heeft en bewustwording van zijn vaardigheden zorgt voor een effectieve aanpak van het leerprobleem.

Mijn begeleiding is mogelijk bij problemen op het gebied van:

  • rekenen
  • technisch lezen/begrijpend lezen
  • spelling
  • Cito-resultaten.